GENERELLE BETINGELSER

TREKKING BUREAUET / EVENTYRREJSER ApS

GENERELLE BETINGELSER

1. Tilmelding
Tilmelding sendes pr mail til Trekking Bureauet, som derefter sender faktura på depositum minimum kr. 1.500 per person. Restbeløbet vil senere blive faktureret af Trekking Bureauet og skal være Trekking Bureauet i hænde senest 8 uger inden afrejsen.
I de tilfælde, hvor luftfartsselskaberne kræver tidligere udstedelse af flybilletter, vil betaling herfor blive opkrævet i henhold til sådanne krav (fremgår af faktura, m.m.).

2. Afbestilling og afbestillingsforsikring
Afbestilling er kun gyldig ved skriftlig afbestilling. Kunden kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående afbestillingsvilkår:
Ved afbestilling efter endelig bekræftelse og indbetaling af depositum, flybilletter og evt. afbestillingsforsikring, er dette tabt. Ved afbestilling 95-61 dage før afrejse opkræves 75 % af rejsens pris udover evt. udstedte flybilletter. Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejsen er hele rejsens pris tabt.
Ved bestilling bør kunden overveje, om man vil tegne en sygeafbestillingsforsikring eller om man er dækket i forvejen. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen (tjek evt. eget forsikringsselskab). Forsikringspræmien kan, som med depositum, ikke refunderes i forbindelse med nogen form for afbestilling.

3. Betaling
Betaling kan foregå ved kreditkort eller ved bankoverførsel til Danske Bank 9173 3429373417. Den rejsende skal være opmærksom på, at det er den rejsendes ansvar at restbeløbet er os i hænde på forfaldsdagen.
Betaling kan endvidere foregå med Dankort/Visa Dankort og Mastercard på nettet. Betalingsfristen er overholdt, når Trekking Bureauet har modtaget restbeløbet på forfaldsdagen kl.1300 – er beløbet ikke modtaget inden dette tidspunkt, forbeholder Trekking Bureauet sig ret til at annullere rejsen. Den rejsende har i sådanne tilfælde ikke krav på kompensation.

4. Sygdom, hjemtransport og andre forsikringsspørgsmål
Forsikringsforhold er alene kundens ansvar.
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede under selve rejsen, dette er et ufravigeligt krav. Dette gælder især sygdom- og hjemtransportforsikring og den skal dække den nævnte rejse samt evt. højder eller temaer som måtte indgå på rejsen.
Ønsker kunden at tegne en sygeafbestillingsforsikring og/eller en rejseforsikring samt Årsrejseforsikring med sygeafbestillingsforsikring via Trekking Bureauet, skal kunden meddele Trekking Bureauet dette, inden aftalen er endeligt indgået.

5. Prisen inkluderer
Se rejsebeskrivelse. Prisen er baseret på kontant betaling, og Trekking Bureauet forbeholder sig ret til at forhøje/sænke prisen ved: Nye eller ændrede skatter/afgifter/gebyrer, ændrede billetpriser, trykfejl, omkostninger ved force majeure samt kursændringer. Rejsens pris reguleres såfremt kursen på den del af rejsen, der afregnes i fremmed valuta, ændres med minimum 4% på det tidspunkt, hvor restbetaling modtages.
En eventuel forhøjelse skal varsles hurtigst muligt og senest 40 dage inden rejsens start. Er prisforhøjelsen på mere end 10%,
kan rejsedeltageren uden omkostninger afbestille rejsen og få det fulde beløb tilbage.
Omkostninger, der ligger ud over programmet, afholdes af den enkelte rejsedeltager.

6. Reklamationer (under rejsen og efter rejsen)
Opstår der problemer under rejsen, herunder fejl og mangler af modtagne ydelser eller service, så kontakt hurtigst muligt de lokale repræsentanter (hotel og/eller den lokale tur-operatør), og kontakt derefter hurtigst muligt Trekking Bureauet pr. e-mail eller telefon, så vi har mulighed for at udrede evt. fejl og mangler.
Reklamationer under grupperejser skal fremsættes over for den ansvarlige rejseleder og/eller til Trekking Bureauet.
Eventuelle efterfølgende reklamationer skal fremsendes skriftligt til Trekking Bureauet senest 30 dage efter rejsens afslutning.

7. Rejsedeltagerens ansvar
Den enkelte rejsedeltager er selv ansvarlig for gyldigt pas, visering (hvis ikke andet er angivet), vaccinationer samt at kontrollerer at de tilsendte rejsedokumenter er i overensstemmelse med det aftalte. Lokale traditioner og ordensregler skal overholdes. Der skal til enhver tid udvises passende adfærd, og den enkelte er ansvarlig for skader forvoldt på campingudstyr, hotelinventar osv. Den fysiske form skal være passende til rejsens sværhedsgrad. I tvivlstilfælde forbeholder Trekking Bureauet sig ret til at bede om en lægeerklæring.
Den ansvarlige rejseleder har ret til, hvis ovenstående overtrædes, at udelukke rejsedeltageren for videre deltagelse. Er en rejsedeltager ikke i stand til at gennemføre rejsen på grund af sygdom eller manglende fysisk form, kan vedkommende sendes tilbage på passende vis og for egen regning. Dette er alene den ansvarlige rejseleders beslutning.
Trekking Bureauet kan ikke tages til ansvar, hvis rejseruten lægges om på grund af kraftigt regn- eller snevejr eller andre force majeure lignende forhold.

8. Ansvar generelt
Da Trekking Bureauets rejser primært er såkaldte “aktivrejser”, kan der opstå farefulde situationer, enten som en del af rejsen eller som en følgevirkning af rejsen. Eksempler: Tager man på rafting, er der et element af fare. Uventede situationer kan opstå i Himalayas bjerge, kanoer kan kæntre på afrikanske floder etc.
Trekking Bureauet tilstræber, at der i alle situationer udvises den største forsigtighed, men understreger, at det er på eget ansvar at deltage i de arrangerede ture. Det vil sige, at deltageren selv må være med til at vurdere situationen og sige fra, hvis han/hun føler sig utryg.
Såfremt der er tilknyttet specifikke betingelser til den enkelte rejse, fremgår disse af de betalings- og rejsebetingelser, der er påført rejseplan og/eller faktura.

Roskilde, den 10. marts 2020

Trekking Bureauet ApS. – tlf. 4632 0532 – mail@trekkingbureauet.dk

ePay / Payment Solutions SIKKER BETALING
ePay / Payment Solutions er PCI-certificeret af VISA / Mastercard, og al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse.