GENERELLE BETINGELSER

TREKKING BUREAUET / EVENTYRREJSER ApS

GENERELLE BETINGELSER

1. Tilmelding
Tilmeldingsblanket udfyldes og sendes pr post eller pr mail til Trekking Bureauet, som derefter sender faktura på depositum minimum kr. 1.500 per person. Restbeløbet vil senere blive faktureret af Trekking Bureauet og skal være Trekking Bureauet i hænde senest 8 uger inden afrejsen.
I de tilfælde, hvor luftfartsselskaberne kræver tidligere udstedelse af flybilletter, vil betaling herfor blive opkrævet i henhold til sådanne krav (fremgår af faktura, m.m.).

2. Afbestilling og afbestillingsforsikring
Afbestilling er kun gyldig ved skriftlig afbestilling. Ved afbestilling tidligere end 90 dage før afrejsen tilbagebetales depositum minus et gebyr på kr. 600 per person. Ved senere afbestilling indtil 45 dage før afrejsen er depositum tabt. Ved afbestilling senere end 45 dage før afrejsen forbeholder Trekking Bureauet sig ret til at opkræve rejsens fulde pris.
Der kan tegnes afbestillingsforsikring (Gouda Rejseforsikring) for 6% af rejsens pris, så rejsen kan afbestilles, hvis årsagen er lægedokumenteret akut sygdom eller dødsfald hos nærmeste familie, dog ikke den sikredes bedsteforældre, hvis disse er fyldt 75 år. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med, at rejsen bestilles.

3. Betaling
Betaling kan foregå ved kreditkort eller ved bankoverførsel til Danske Bank 9173 3429373417. Den rejsende skal være opmærksom på, at det er den rejsendes ansvar at restbeløbet er os i hænde på forfaldsdagen. Betaling kan endvidere foregå med Dankort/Visa Dankort og Mastercard på nettet. Ved betaling med kort trækkes der, af PBS, automatisk et ekstragebyr på 1,25% af rejsens pris. Betaling online sker via en sikker linie (128 bit SSL krypteret), der overholder alle gældende regler for on-line betaling og er certificeret af DIBS (Dansk Internet Betalings System) og PBS. Betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du benytter din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af dit kort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL kryptering i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1.200 kr. når dit dankort misbruges ved brug af pinkoden. Data du sender i forbindelse med køb betalt med kreditkort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Beløbet for ordren trækkes umiddelbart efter betalingen er gennemført. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet. Betalingsfristen er overholdt, når Trekking Bureauet har modtaget restbeløbet på forfaldsdagen kl.1300 – er beløbet ikke modtaget inden dette tidspunkt, forbeholder Trekking Bureauet sig ret til at annullere rejsen. Den rejsende har i sådanne tilfælde ikke krav på kompensation.

4. Sygdom, hjemtransport og andre forsikringsspørgsmål
Rejseforsikring er obligatorisk ved rejser uden for Europa. Tegnes denne ikke gennem Trekking Bureauet og Gouda Rejseforsikring, skal gyldig police forevises inden afrejse.
Det blå sygesikringsbevis dækker i EU og EØS-landene. Dækningen omfatter dog kun behandling af den enkelte tilskadekomne/syge person, hvorfor det kan anbefales at ofre den relativt begrænsede udgift for supplerende dækning i Europa (der dækker ekstraudgifter, herunder ophold for pårørende el. andre ved sygelejet), såfremt dette ikke er dækket af anden type forsikring.
Vi anbefaler derudover, at hver enkelt rejsedeltager checker alle forsikringsmæssige forhold, herunder om den ønskede dækning (sygdom, forsinkelser, bagage) er til stede.

5. Prisen inkluderer
Se rejsebeskrivelse. Prisen er baseret på kontant betaling, og Trekking Bureauet forbeholder sig ret til at forhøje/sænke prisen ved: Nye eller ændrede skatter/afgifter/gebyrer, ændrede billetpriser, trykfejl, omkostninger ved force majeure samt kursændringer. Rejsens pris reguleres såfremt kursen på den del af rejsen, der afregnes i fremmed valuta, ændres med minimum 4% på det tidspunkt, hvor restbetaling modtages.
En eventuel forhøjelse skal varsles hurtigst muligt og senest 40 dage inden rejsens start. Er prisforhøjelsen på mere end 10%, kan rejsedeltageren uden omkostninger afbestille rejsen og få det fulde beløb tilbage.
Omkostninger, der ligger ud over programmet, afholdes af den enkelte rejsedeltager.

6. Reklamationer (under rejsen og efter rejsen)
Opstår der problemer under rejsen, herunder fejl og mangler af modtagne ydelser eller service, så kontakt hurtigst muligt de lokale repræsentanter (hotel og/eller den lokale tur-operatør), og kontakt derefter hurtigst muligt Trekking Bureauet pr. email eller telefon, så vi har mulighed for at udrede evt. fejl og mangler
Reklamationer under grupperejser skal fremsættes over for den ansvarlige rejseleder og/eller til Trekking Bureauet.
Eventuelle efterfølgende reklamationer skal fremsendes skriftligt til Trekking Bureauet senest 30 dage efter rejsens afslutning.

7. Rejsende over 70 år
For rejsende, der er fyldt eller fylder 70 år på rejsen, og ønsker at tegne rejseforsikring hos Gouda Rejseforsikring skal tegne en Seniorrejseforsikring. Rekvirer brochure om denne forsikring hos Trekking Bureauet.

8. Rejsedeltagerens ansvar
Den enkelte rejsedeltager er selv ansvarlig for gyldigt pas, visering (hvis ikke andet er angivet), vaccinationer samt at kontrollerer at de tilsendte rejsedokumenter er i overensstemmelse med det aftalte. Lokale traditioner og ordensregler skal overholdes. Der skal til enhver tid udvises passende adfærd, og den enkelte er ansvarlig for skader forvoldt på campingudstyr, hotelinventar osv. Den fysiske form skal være passende til rejsens sværhedsgrad. I tvivlstilfælde forbeholder Trekking Bureauet sig ret til at bede om en lægeerklæring.
Den ansvarlige rejseleder har ret til, hvis ovenstående overtrædes, at udelukke rejsedeltageren for videre deltagelse. Er en rejsedeltager ikke i stand til at gennemføre rejsen på grund af sygdom eller manglende fysisk form, kan vedkommende sendes tilbage på passende vis og for egen regning. Dette er alene den ansvarlige rejseleders beslutning.
Trekking Bureauet kan ikke tages til ansvar, hvis rejseruten lægges om på grund af kraftigt regn- eller snevejr eller andre force majeure lignende forhold.

9. Ansvar generelt
Da Trekking Bureauets rejser primært er såkaldte “aktivrejser”, kan der opstå farefulde situationer, enten som en del af rejsen eller som en følgevirkning af rejsen. Eksempler: Tager man på rafting, er der et element af fare. Uventede situationer kan opstå i Himalayas bjerge, kanoer kan kæntre på afrikanske floder etc.
Trekking Bureauet tilstræber, at der i alle situationer udvises den største forsigtighed, men understreger, at det er på eget ansvar at deltage i de arrangerede ture. Det vil sige, at deltageren selv må være med til at vurdere situationen og sige fra, hvis han/hun føler sig utryg
Såfremt der er tilknyttet specifikke betingelser til den enkelte rejse, fremgår disse af de betalings- og rejsebetingelser, der er påført rejseplan og/eller faktura.

Roskilde, den 23. februar 2015

ePay / Payment Solutions SIKKER BETALING
ePay / Payment Solutions er PCI-certificeret af VISA / Mastercard, og al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse.