Privatlivspolitik.

Privatlivspolitik.

LĂŚs her, om hvordan Trekking Bureauet/Eventyrrejser behandler, opbevarer og anvender dine data.
Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Trekking Bureauet/Eventyrrejser (samlet betegnet ”Trekking Bureauet/Eventyrrejser”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

1. Trekking Bureauet/Eventyrrejser.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser er et rejsebureau. Det er vores mission at udvikle unikke rejser i det meste af verden.
For at fuldføre vores mission benytter vi forskellige samarbejdspartnere i hele verden.
Som led i vores virksomhed indsamler og behandler Trekking Bureauet/Eventyrrejser personoplysninger med henblik pĂĽ opfyldelse af de formĂĽl, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Trekking Bureauet/Eventyrrejser er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formĂĽl.
Hvis du har spørgsmül til Privatlivspolitiken eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Trekking Bureauet/Eventyrrejser
Djalma Lunds Gaard 5B
4000 Roskilde
Tlf.: 4632 0532

2. Datasikkerhed er vigtig for os.
For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmül og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, nür du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, og hvordan du kan fü indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificĂŠrbar fysisk person. Ved en identificĂŠrbar fysisk person forstĂĽs en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er sĂŚrlige for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formül i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Trekking Bureauet/Eventyrrejsers virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det vÌre oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Trekking Bureauet/Eventyrrejsers rettigheder og forpligtelser.
Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Trekking Bureauet/Eventyrrejser vil vÌre ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfÌlde i forbindelse med bestilling af en rejse vÌre nødvendigt for os i et begrÌnset omfang at behandle følsomme personoplysninger (fx oplysninger om behov for speciel assistance eller specialmenu pü din rejse) samt oplysninger om CPR-numre (fx i forbindelse med indhentelse af en paskopi til brug for en visumansøgning) for at kunne levere den ønskede rejse til dig.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser vil typisk indsamle følgende oplysninger:

4.1 Oplysninger vedrørende vores kunder.
Oplysninger, som du giver os, nür du bestiller en rejse hos os, fx online via email eller telefon, herunder kontaktoplysninger (for- og efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail­adresse og evt. stilling), CPR-nummer (til brug for visumansøgninger mv.), pasnummer, bankoplysninger, betalingskortoplysninger, oplysninger, som du giver os i forhold til dine sÌrlige prÌferencer pü rejsen, helbredsoplysninger, oplysninger om højde, vÌgt, formület med rejsen, oplysning om, hvilke sprog du taler, statsborgerskab, bonuskortnumre, medlemskab af vores samarbejdspartneres foreninger, kontaktinformationer pü dine nÌrmeste pürørende, rekvisition (i forbindelse

med erhvervs- eller behandlingsrejser), oplysninger, som du giver os omkring dine prÌferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmül for at indberette et problem, eller nür du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

4.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere
Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgüelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, for- og efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine prÌferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmül, for at indberette et problem, eller nür du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

5. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Trekking Bureauet/Eventyrrejser behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formül, der er anført nedenfor. BemÌrk, at ikke samtlige de angivne formül, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gÌlder for dig i alle tilfÌlde.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfÌlde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gÌldende ret.

5.1 Kundeadministration
Trekking Bureauet/Eventyrrejser behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med Trekking Bureauet/Eventyrrejser som led i driften af vores rejsevirksomhed, opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

5.2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold. Oplysningerne videregives udelukkende til leverandør eller samarbejdspartner/kontaktperson, hvis disse har brug for oplysningerne for at udfÌrdige din rejse.
5.3 Overholdelse af gĂŚldende love og regler
Trekking Bureauet/Eventyrrejser behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, Trekking Bureauet/Eventyrrejser er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gĂŚldende love og regler.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser anvender ikke dine personoplysninger til at trÌffe afgørelser, der alene er baseret pü automatisk behandling, herunder profilering.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig pü et af følgende grundlag:
(1) Dit samtykke, (2) indgüelse eller opfyldelse af din kontrakt med Trekking Bureauet/Eventyrrejser, (3) hensynet til Trekking Bureauet/Eventyrrejsers legitime interesser, dvs. de formül, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, Trekking Bureauet/Eventyrrejser er pülagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlÌgges, gøres gÌldende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde Trekking Bureauet/Eventyrrejsers eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden vÌre situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formül, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

7. Deling af personoplysninger.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter du har købt hos os i forbindelse dermed.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser vil typisk videregive personoplysninger til nedenstĂĽende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og relaterede produkter:

7.1 Globale Distributions Systemer (GDS)
Et GDS er et it-netvÌrkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer og rejsebureauer. Et GDS forbinder tjenester, priser og bookning ved at konsolidere produkter pü tvÌrs af de tre rejsesektorer, dvs. flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning.

Trekking Bureauet/Eventyrrejser bruger følgende GDS som led i vores virksomhed: Amadeus.

7.2 Flyselskaber.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Her vil vi typisk videregive oplysninger om for-, mellem- og efternavn, afrejse- og ankomstlufthavn, dato for ud- og hjemrejse, fødselsdato, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance.
I forbindelse med rejse til visse destinationer kan vi desuden videregive oplysninger om dit pasnummer, passets udløbsdato og andre pasdata til flyselskabet.

7.3 Hoteller.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte pü din rejse. Her vil vi typisk videregive oplysninger om for- og efternavn, ankomst- og afrejsedato, specielle ønsker og behov.

7.4 Biludlejningsfirmaer.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser videregiver personoplysninger til biludlejningsfirmaer, hvis du skal have et køretøj til rüdighed under din rejse. Til brug for bestilling af din lejebil vil vi typisk videregive oplysninger om for- og efternavn, afhentningssted, lejeperiode, køretøjskategori, bonuskortnummer samt specielle behov. F.eks. børnesÌde.

7.5 Busselskaber og rederier.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser videregiver personoplysninger til de busselskaber, som du skal benytte pü din rejse. Her vil vi typisk videregive oplysninger om for- og efternavn, afrejsedato, specielle ønsker og behov.

7.7 Bedbanks
En bedbank er et it-netvÌrkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt hoteller og rejsebureauer eller slutkunden. Trekking Bureauet/Eventyrrejser videregiver personoplysninger til bedbanks for at bestille de hoteller, som du skal benytte pü din rejse. Her vil vi typisk videregive oplysninger om for- og efternavn, ankomst- og afrejsedato, specielle ønsker og behov.

7.8 Rejseagenter
Hvis du som led i din rejse skal deltage i udflugter eller har behov for transfer, kan Trekking Bureauet/Eventyrrejser videregive personoplysninger til rejseagenter. Rejseagenten har til opgave at arrangere den pügÌldende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører pü destinationen. Her vil vi typisk videregive oplysninger om for- og efternavn, ankomst- og afrejsedato, specielle ønsker og behov. I specielle tilfÌlde kan det vÌre nødvendigt at oplyse om pasnummer, dato for udløb og udstedelsessted.

7.9 Forsikringsselskaber
Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at tilkøbe en rejse- og/eller en afbudsforsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe en südan forsikring, vil vi videregive personoplysninger til forsikringsselskabet til brug for deres indtegning af forsikringen hos dem. Til brug for tegning af en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring videregiver vi typisk oplysninger til forsikringsselskabet om for- og efternavn, e-mailadresse, destination, dato for af- og hjemrejse samt rejsetype.

Trekking Bureauet/Eventyrrejser samarbejder med følgende forsikringsselskaber som led i vores virksomhed: EuropÌiske og Gouda.

7.10 Udstyrsudlejningsfirmaer
Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at leje eventuelt udstyr, som du mütte have behov for pü din rejse, fx skiudstyr, dykkerudstyr og lignende. Hvis du ønsker at leje südant udstyr, vil vi videregive oplysningerne til det firma pü din destination, som du skal leje udstyret hos. Til brug for udstyrsleje videregiver vi typisk oplysninger til udlejningsfirmaet om for- og efternavn, typen af udstyr, afhentningssted, lejeperio Her vil vi typisk videregive oplysninger om for- og efternavn, ankomst- og afrejsedato, specielle ønsker og behov samt oplysninger om højde, vÌgt, tøj- og skostørrelse.

7.11 Specielt vedrørende kvalificerede tilbud
Nür du vÌlger Trekking Bureauet/Eventyrrejser, har du mulighed for at fü et kvalificeret tilbud pü en rejse. Et kvalificeret tilbud er en tilbudsform, hvor der i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet sker en prÌliminÌr reservation af den ønskede rejse til dig. Dette giver dig mulighed for at reservere en plads pü de ønskede afgange i op til tre dage, inden du tager stilling til, om der skal udstedes en billet pü den prÌliminÌre reservation, eller om den skal annulleres.
For at kunne afgive et kvalificeret tilbud videregiver vi oplysningerne om dig og den ønskede reservation til et GDS (som omtalt ovenfor), der foretager den prÌliminÌre bookning hos flyselskabet, hotellet mv.
Da der i forbindelse med indhentelsen af det kvalificerede tilbud videregives oplysninger om dig til flere nye selvstændigt dataansvarlige (GDS, flyselskaber, hoteller mv.), kan dine oplysninger blive opbevaret hos disse modtagere efter tilbuddets udløb – også i tilfælde af, at tilbuddet annulleres.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.
For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses privatlivspolitikker og vilkür.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser tilstrÌber at begrÌnse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrÌnse de tilfÌlde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

8. Internationale overførsler af dine personoplysninger
Grundet naturen af Trekking Bureauet/Eventyrrejsers virksomhed vil dine personoplysninger kunne overføres til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos os. For at kunne levere vores ydelser til dig, er vi nødt til at anvende samarbejdspartnere og leverandører uden for EU/EØS.
Uden muligheden for at overføre dine oplysninger til modtagere uden for EU/EØS vil vi ikke vÌre i stand til at levere den ønskede rejse til dig. Dette gÌlder, hvis bestilling af din rejse forudsÌtter, at der overføres oplysninger til modtagere uden for EU/EØS, fx for at kunne booke flyrejse, hoteller mv. pü din rejsedestination.
Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan vÌre lempeligere, end den er i Danmark og i det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfÌldene vil vÌre tale om lande, hvor EU-Kommis­sio­nen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er pü højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.
I det tilfÌlde hvor det er praktisk muligt for os, vil overførsel af dine personoplysninger ske pü baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførselskontrakter, der er specielt udarbejdet til dette formül. For sü vidt angür overførsler til USA vil disse for sü vidt muligt ske pü baggrund af Privacy Shield. Privacy Shield er en aftale mellem EU og USA, der blandt andet fastsÌtter et stÌrkt sÌt af databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger, som de amerikanske virksomheder, der tilslutter sig ordningen, er forpligtede til at overholde, nür de behandler personoplysninger.
I visse tilfÌlde vil det imidlertid ikke vÌre praktisk muligt for Trekking Bureauet/Eventyrrejser at indgü en standardoverførselskontrakt eller anvende Privacy Shield som juridisk overførselsgrundlag. I südanne tilfÌlde vil overførslen af oplysningerne ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 49, 1 (b), da overførslen af dine personoplysninger til det pügÌldende land er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten mellem dig og Trekking Bureauet/Eventyrrejser (bestillingen af din rejse) eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der trÌffes pü din anmodning forud for indgüelsen af en südan kontrakt (fx i forbindelse med afgivelse af et kvalificeret tilbud som omtalt ovenfor under afsnit 7).

Det er derfor vigtigt, at du er opmÌrksom pü, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos Trekking Bureauet/Eventyrrejser betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler.
Der er i forbindelse med overførslen af oplysningerne en nÌrliggende risiko for, at der i det pügÌldende land ikke er klare, prÌcise og tilgÌngelige regler om landets myndigheders adgang til brug af dine personoplysninger; at der ikke er regler om at landets myndigheders adgang til dine oplysninger skal vÌre nødvendig og proportional; at landet ikke har en uafhÌngig og effektiv tilsynsmyndighed, samt at landet ikke har tilgÌngelige og effektive retsmidler for de registrerede.
Hvis du ikke ønsker, at Trekking Bureauet/Eventyrrejser i forbindelse med bestilling af din(e) rejse(r) sender dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, bedes du oplyse os derom senest i forbindelse med bestillingen af din rejse.
Trekking Bureauet/Eventyrrejser videregiver ikke i noget tilfÌlde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig.

9. Dataintegritet og -sikkerhed
Personoplysninger opbevares ikke lÌngere end nødvendigt for at opfylde det formül, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.
Det er Trekking Bureauet/Eventyrrejsers politik at beskytte personoplysninger ved at trĂŚffe tilstrĂŚkkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. NĂĽr der ikke lĂŚngere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes pĂĽ en sikkerhedsmĂŚssigt forsvarlig mĂĽde.

10. Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gÌldende databeskyttelseslovgivning gÌldende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, Trekking Bureauet/Eventyrrejser er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrÌkke et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gÌldende.
Hvis du ønsker at gøre Ên eller flere af dine rettigheder gÌldende, bedes du kontakte os pü e-mail: mail@trekkingbureauet.dk Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gÌldende databeskyttelseslovgivning.
Klage over Trekking Bureauet/Eventyrrejsers behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. , 1300 København K ,
E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Opdateringer
Trekking Bureauet/Eventyrrejser evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmÌssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle Ìndringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

Udformet 23. maj 2018

ePay / Payment Solutions SIKKER BETALING
ePay / Payment Solutions er PCI-certificeret af VISA / Mastercard, og al kommunikation foregĂĽr krypteret via en sikker forbindelse.